Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Aktuálne počasie na vašej pracovnej ploche

Ako nato?

Prinášame vám možnosť mať na vašej pracovnej ploche vždy aktuálne počasie z obce Zliechov. Aplikácia zobrazuje v prehľadnej forme aktuálnu teplotu, rýchlosť a smer vetra, zrážky a tlak.


Čo k tomu potrebujem?

 • Internetové pripojenie
 • Operačný systém Windows Vista alebo Windows 7.   Návod pre Windows XP sa nachádza nižšie.


  Postup inštalácie (Windows Vista a Windows 7)

 • Sťiahnite a spustite súbor POČASIE.
 • Ak vás operačný systém vyzve, potvrdťe otázku "áno, spustiť, súhlasím.."
 • Operačný systém následne nainštaluje aplikáciu, ktorá by sa mala automaticky spustiť na pravej strane plochy.

 • Ukážka aplikácie:   


 • Následne kliknite na "klúčik":   


 • Do políčka "Search for location" napíšte "Zliechov" a kliknite na "Search".

 • Hodnotu "Wind Speed" zmente buď na "m/s" , alebo "km/h".

 • Odznačte položky "Display solar", "Display UV".   
 • Môžte si zvoliť, či má aplikácia zobrazovať len teplotu, alebo pravidelne obmieňať údaje o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku a zrážkach.

 • Obmienanie údajov nastavíte zafajknutím alebo odfajknutím položiek "Temperature - teplota", "Humidity - vlhkosť", "Pressure - tlak" a "Rain - zrážky".

 • Položka "Cycling rate" nastavuje interval, ako dlho majú byť zobrazené jednotlivé položky, ak je nastavené obmieňanie údajov o teplote, vlhkosti, tlaku a zrážkach.

 • Položka "Refresh data" nastavuje, ako často sa majú aktualizovať údaje o teplote, zrážkach, vlhkosti a tlaku. Odporúčané nastavenie je "90 seconds".

 • Nastavenia potvrdíme kliknutím na "OK".

 • V prípade problémov s nastavením,nefunkčnosťou neváhajte napísať do sekcie "Pripomienky".  Postup inštalácie pre Windows XP

 • Ak sa vám počas inštalácie zobrazí varovanie o zmene systémových súborov, zvolte možnosť zrušiť. Bez tohto kroku nebude program fuknčný!!

 • Stiahnite a spustite súbor ALKY.

 • Program nainštalujte klikaním na tlačítko "next"". Na druhom okne zafajknite políčko. Po skončení inštalácie kliknite na "finish".

 • Stiahnite a spustite súbor SIDEBAR.

 • Program nainštalujte, zafajknite možnosti "Start sidebar…" a "Add windows sidebar…" rovnako klikajte na "next"..

 • Stiahnite a spustite súbor EXTRACTOR.

 • Program nainštalujte, rovnako klikajte na "next"..

 • Po úspešnom nainštalovaní si stiahnite súbor  POČASIE.

 • Program nainštalujte.

 • Na pravej strane plochy sa vám zobrazí tmavý pás. Ukážte naňho myšou a pravým klikom zvolte "add gadget" alebo "pridať miniaplikáciu"

 • V ponuke na druhej stránke nájdite aplikáciu s názvom "weather cobbnz...".

 • Ostatné nastavenia sú rovnaké ako pri verzií pre Windows Vista a Windows 7.