Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Vesmírne "počasie"


Aktuálne snímky slnka

SOHO EIT 304
Click for time-lapse image of the sun
SOHO EIT 284
SOHO EIT 284 image of the sun
"Mauna Loa" solárny snímok
Latest Mauna Loa image of the Sun

Slnko je sledované pre výskyt slnečných škvŕn a výronu koronálnej hmoty. EIT (Extreme ultraviolet Imaging Telescope) snímkuje solárnu atmosféru na rôznych vlnových dížkach, čímzískava údaje o slnku v rôznych vlnových dĺžkach. Obrázky vlnovej dížky "304" predstavuju materiáli o teplote 59 727°C až 79 727 ° C. Obrázky o vlnovej dížke "171" predstavujú 999 727 °C a vlnová dížka "195" korešponduje s 1.5 miliona °C.


Aktuálne solárne x-lúče a solárny vietor
Solárny cyklus - postup
Graph showing current solar cycle progression
Solárny cyklus predpovedaný pomocou ISES predpovede.
Aktuálny solárny vietor
Graph showing Real-Time Solar Wind
Aktuálny solárny vietor zaznamenaný pomocou NASA ACE satelitu.

Solárny Cyklus je vypočítaný z frekvencie a počtu tvorenia slnečných skvŕn na Slnku. Solárne minimum bolo zaznamenané v roku 2008 - december. Solárne maximum sa očakáva v máji 2013.

Solárny elektromagnetický tok
Graph showing Real-Time Solar X-ray Flux
Tento graf zobrazuje 3 dňový elektromagnetický tok delený po 5-tich minútach zaznamenaný pomocou SWPC primárneho a sekundárneho GOES satelitu.
Satellite Environment Plot
Graph showing Real-Time Satellite Environment Plot
The Satellite Environment Plot combines satellite and ground-based data to provide an overview of the current geosynchronous satellite environment.

Polárna žiara

Severný pól
Current Northern hemispheric power input map
Južný pól
Current Southern hemispheric power input map

Prístroje na NOAA Polar-orbiting Operational Environmental Satellite (POES) neustále monitorujú energetický tok tvorený protónmi a elektrónmi, ktoré spôsobujú polárnu žiaru. SWPC vyvinula technológiu, ktorá umožnuje merať tento tok počas preletu satelitu nad pólom (prelet trvá cca 25minút). Sila tohto žiarenia je značená na stupnici od 1 do 10.